Aktualności

Zmiana nazwy odpowiedzialnidoradcy.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, zgodnie z wytycznymi musieliśmy zmienić nazwę odpowiedzialnydoradca.pl na odpowiedzialnefinanse.pl

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  nie dopuszcza używania dla określenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego „doradca”, „doradztwo”, jeżeli jest on pośrednikiem powiązanym. Definicja pośrednika powiązanego w ustawie jest sformułowana w taki sposób, że żaden pośrednik, a więc i ANG Spółdzielnia, pomimo braku powiązań kapitałowych ani właścicielskich z żadną instytucją finansową, nie jest pośrednikiem niepowiązanym, a więc zakaz używania określenia doradca i doradztwo dotyczy wszystkich.

Justin Williams
1 lipiec 2018
Oferujemy kredyty osobiste, komercyjne i biznesowe o bardzo minimalnych rocznych stopach procentowych w wysokości od 3% w okresie od 1 roku do 50 lat w dowolnym miejscu na świecie. Udzielamy pożyczek w przedziale od 5 000 do 100 000 000 EUR. Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, ponieważ maksymalne bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Zainteresowane osoby powinny skontaktować się ze mną poprzez e-mail poniżej. E-mail pożyczkodawcy: sloanslimited@gmail.com INFORMACJA DLA MĘŻCZYZN NAZWA: KWOTA KREDYTU: TRWANIE: TELEFON#: KRAJ: