Aktualności

Zmiana nazwy odpowiedzialnidoradcy.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, zgodnie z wytycznymi musieliśmy zmienić nazwę odpowiedzialnydoradca.pl na odpowiedzialnefinanse.pl

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami  nie dopuszcza używania dla określenia działalności pośrednika kredytu hipotecznego „doradca”, „doradztwo”, jeżeli jest on pośrednikiem powiązanym. Definicja pośrednika powiązanego w ustawie jest sformułowana w taki sposób, że żaden pośrednik, a więc i ANG Spółdzielnia, pomimo braku powiązań kapitałowych ani właścicielskich z żadną instytucją finansową, nie jest pośrednikiem niepowiązanym, a więc zakaz używania określenia doradca i doradztwo dotyczy wszystkich.

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!