Aktualności

Rata kredytu a stopy procentowe

Wysokość raty jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze banku przez kredytobiorców. Kolejnymi są wysokość prowizji za udzielenie kredytu, kwota ubezpieczenia na życie. Dochodzą do tego dodatkowe produkty finansowe, których nabycia spodziewa się bank. Jednak tu skoncentrujmy się tylko na racie kredytu.

Wysokość raty kredytu jest zależna od stopy procentowej, według której bank udziela nam kredytu. Kolejne czynniki wpływające na ratę to: okres spłaty (im dłuższy, tym niższa miesięczna rata), i wybór opcji – z ratą malejącą lub ratą równą. 

Na stopę procentową składają się dwa czynniki: stopa bazowa, czyli WIBOR (dla kredytu w złotówkach) oraz marża banku. WIBOR jest wartością zmienną (jej wysokość ulega zmianom przez okres kredytowania). Marża natomiast jest stała. Jednakowy poziom marży obowiązuje do końca okresu kredytowania.

WIBOR (ang. Warsaw interbank offer rate) to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce, czyli generalnie kredytów jakie udzielają sobie banki. Na wysokość WIBOR najważniejszy wpływ mają stopy procentowe banku centralnego NBP, które w Polsce są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. W zasadzie chodzi o jedną z nich: stopę referencyjną. Jest to stoparentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w trakcie tzw. operacji otwartego rynku. Bon pieniężnynatomiast to krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez bank centralny kraju. 

Operacje otwartego rynku polegają na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu zapewnienia płynności w całym sektorze bankowym. Standardowo bony pieniężne mają termin zapadalności 7 dni i są oferowane bankom komercyjnym na cotygodniowych przetargach. 

WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami systemu, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają wówczas stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR. WIBOR jest transakcyjny, gdyż w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. 

WIBOR jest wyznaczany dla kredytów udzielanych sobie nawzajem przez banki na różne okresy czasowe, od jednego dnia (WIBOR ON - z ang. overnight), 1 miesiąc (WIBOR 1M), 3 miesiące (WIBOR 3M), przez 6 miesięcy (WIBOR 6M), aż do 1 roku (WIBOR 1R). Wszystkie stawki WIBOR są podawane w ujęciu rocznym, jednak nie są one jednakowe. Najwyższe oprocentowanie ma WIBOR 1R (kredyt na rok), najniższe WIBOR ON (jednodniowy). Różnice pomiędzy nimi są dość duże. Aktualne stawki WIBOR można znaleźć w placówkach bankowych, Internecie, prasie. 

WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla wszystkich kredytów udzielanych w złotówkach przez polskie banki. Jest on dla banku kosztem pozyskania pieniędzy na rynku międzybankowym. Natomiast marża banku jest to w uproszczeniu zysk banku, jaki osiąga na udzielonym nam kredycie. Marża jest również wyrażona w punktach procentowych. 

Zatem dla kredytu, którego podstawą jest WIBOR 3 miesięczny i marży np. 1,8 punktów procentowych stopę oprocentowania kredytu wyraża się następująco: WIBOR 3M + 1,8 p.p. marży banku. Na dzień 16 sierpnia 2018 roku WIBOR 3M wyniósł 1,70%, zatem oprocentowanie tego przykładowego kredytu wynosi 3,5% (1,70% + 1,80%). 

Stopą bazową dla kredytów hipotecznych w złotówkach jest najczęściej WIBOR 3 miesięczny, ale są banki, które jako stopę bazową przyjmują WIBOR 6 miesięczny. WIBOR o dłuższym okresie ma zawsze wyższe oprocentowanie. 

Oto  przykładowe oferty dwóch różnych banków: 

Bank A proponuje oprocentowanie: WIBOR 3M 1,70 p.p.+ marżę 1,80 p.p. , czyli daje to 3,50%

Bank B: WIBOR 6M 1,78 p.p.+ marżę 1,75 p.p., czyli de facto 3,53% 

W tym przypadku tańszy jest kredyt w banku A, pomimo wyższej marży. Różnica wynosi 0,03%. Bywały już przypadki, że rzeczywiste różnice między ofertami banków wynosiły nawet 0,12%. 

Pamiętaj:

1. Nie tylko wysokość raty kredytu jest najważniejsza przy wyborze banku. Pozostałe parametry kredytu mogą w znacznym stopniu wpłynąć na wysokość miesięcznej spłaty 

2. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym zakłada, że można w dowolnym czasie spłacić część lub całość długu. Bank w czasie 7 dni musi poinformować o kosztach tej operacji. 

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!