Aktualności

Bezpieczny odbiór mieszkania lub domu

Dzień kiedy odbieramy mieszkanie lub dom od dewelopera to upragniona chwila, pełna emocji. Warto jednak zadbać o to, aby rzeczowo podejść do sprawy i nie przejąć nieruchomości z wadami technicznymi. Oto jak się dobrze przygotować na tę chwilę. Błędy wtedy popełnione mogą sporo kosztować, a w przyszłości uprzykrzą nam życie. Znajdziecie tu też informacje jak postępować, jeśli jednak usterki pojawią się.

Przygotowania do odbioru nieruchomości należy zacząć już w momencie podpisania umowy z deweloperem. Są w niej zawarte paragrafy opisujące proces odebrania mieszkania i usuwania ewentualnych wad. Warto zatem dokładnie przeczytać i te fragmenty tego dokumentu jeszcze przed podpisaniem go, a w przypadku braku odpowiednich zapisów poprosić o ich umieszczenie.

Ustawa deweloperska uściśliła co deweloper powinien zawrzeć w umowie deweloperskiej. Przede wszystkim musi wskazać sposób pomiaru powierzchni lokalu lub domu, czyli podania normy, według której obmiar ścian jest wykonywany. Nie może zabraknąć podania terminu i sposobu zawiadomienia o odbiorze. Następuje on po zawiadomieniu o zakończeniu budowy i braku sprzeciwu ze strony właściwego organu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odbiór lokalu powinien zawsze odbyć się w obecności nabywcy oraz przedstawiciela dewelopera. Wtedy sporządzany jest też protokół zdawczo-odbiorczy.

 

Jakość czy jakoś

W dokumencie opisującym standard wykończenia są co prawda opisane materiały z jakich deweloper będzie realizował inwestycję, ale nie są podane wartości gatunkowe danego materiału. Pierwszy, drugi, czy trzeci gatunek? Jakiej klasy energetycznej, dźwiękoszczelnej będą okna i drzwi zewnętrzne. Jaka grubość ścian działowych, ścian nośnych oraz z jakiej będą wykonane cegły. Dzięki tym parametrom ocenimy, czy lokal, dom będą ciche i nie będziemy mieć wrażenia, że dziecko naszej sąsiadki z góry turlające piłkę po podłodze bawi się w naszym salonie. Warto zatem o to dopytać zanim uznamy, że inwestycja spełni nasze oczekiwania jakościowe. 

W trakcie realizacji warto też co jakiś czas odwiedzać plac budowy, aby zaobserwować w jaki sposób są wykonywane prace, czy przypadkiem coś nie wzbudzi naszego niepokoju. Można w to też zaangażować osobę trzecią, która zna się na pracach budowlanych. 

 

Dzień odbioru 

Należy go odpowiednio logistycznie zaplanować. Wśród rodziny, znajomych, sąsiadów lub całkiem zewnętrznie znaleźć osobę, która ma wiedzę budowlaną i pomoże nam ocenić odbierany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny pod kątem jakości wykonanych prac. Wspólnie poszukacie ewentualnych usterek, wad. Taka osoba będzie oglądała nieruchomość obiektywnie, co pozwoli na szerszą perspektywę widzianą uważnym okiem fachowca. Przy odbiorze domu jednorodzinnego przyda się obecność inspektora nadzoru budowlanego. Dużo łatwiej wychwyci on najdrobniejsze niedociągnięcia, bowiem wie gdzie zajrzeć i jak sprawdzić poprawność wykonania. 

 

Samodzielnie 

Jeśli jednak odbiór chcemy zrobić samodzielnie, na oględziny zabierzmy ze sobą najważniejsze atrybuty budowlańca, czyli:  

·            poziomicę,

·            kątownik,

·            miarkę budowlaną,

·            ostre narzędzie, które przyda się gdybyśmy chcieli sprawdzić jakość wykonania tynków, 

·            plan mieszkania, 

·            informacje o standardzie wykończenia.

 

Dobrze, aby zawczasu uzyskać od dewelopera plan architektoniczny, a nie tylko szkic lokalu czy domu. Na dokładnym planie będziemy mieć zaznaczone dokładne wymiary, punkty instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz umiejscowienie grzejników. Dzięki niemu sprawdzimy zgodność z projektem i ustaleniami z deweloperem, o ile takie były poczynione.

 

Najczęstsze wady

Oto lista, która pomoże ze szczególną starannością sprawdzić co w nowym lokalu może nam w przyszłości utrudnić życie. Nie jest tajemnicą, że podwykonawcy nawet najlepszych developerów mogą się lenić przy pracy. Z tego wynikają:

 

- pęknięcia na ścianach i podłodze;

- krzywizny ścian i podług;

- nieprawidłowo położone gładzie (gładzie gipsowe powinny być kładzione dopiero po położeniu na ścianę gruntu, jeśli zabraknie gruntu wtedy przy najbliższym malowaniu gładź będzie odpadać);

- zbyt mała ilość punktów w instalacji elektrycznej;

- ujścia kanalizacyjne i wodne na nieodpowiedniej wysokości i miejscu;

- źle osadzone okna lub źle spasowane;

źle osadzone drzwi – pod drzwiami muszą się jeszcze zmieścić podłoga z płytek lub paneli;

niedrożne kanały wentylacyjne i kominowe.

 

Ponadto warto sprawdzić atesty drzwi, okien – jeśli były wydane, oraz pomieszczenia poza mieszkaniem, tj. komórka i miejsce w garażu podziemnym. Chodzi o sprawdzenie ich wymiarów -  czy są zgodne z normą, oraz czy w budynku są dodatkowe pomieszczenia do korzystania wspólnego jak wózkownia, miejsce na rowery, itp. I czy one też trzymają się planu.

 

Szczegółowe oględziny nowej nieruchomości mogą zająć nawet kilka godzin, więc trzeba zarezerwować odpowiednią ilość czasu. Po zakończeniu odbioru sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisywany przez nabywcę i dewelopera. W przypadku wystąpienia wad trzeba je uwzględnić w protokole, zaś deweloper ma obowiązek w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu przekazać kupującemu oświadczenie o uznaniu lub odmowie opisanych wad, a także podania przyczyny ewentualnego braku akceptacji. Obowiązkiem dewelopera jest w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu usunąć uznane wady, a jeśli tego nie wykona, ma prawo wskazać  inny termin wraz z uzasadnieniem przyczyn opóźnienia. W Kodeksie Cywilnym wady są opisane jako usuwalne/nieusuwalne, istotne/nieistotne, co na pewno dobrze jest uszczegółowić w protokole.

 

Zapamiętaj jeszcze:

 

Gdyby doszło do sporu między właścicielem a deweloperem wynikłego z wad fizycznych, prawnych lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o rękojmi.

Aby cieszyć się odebraniem kluczy, podpisaniem aktu własności i własną aranżacją wnętrza nie należy się śpieszyć, aby nie popełnić błędów przy odbiorze mieszkania.

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!