Aktualności

Konto z kredytem – przymus czy wartość dodana?

Banki oferują kredyty na mieszkania i domy w pakiecie z bezpłatnym kontem osobistym. Jednak żaden z nich nie może nas zmusić do wiązanej sprzedaży. Dlatego każdy bank ma w ofercie dwie opcje – kredyt z kontem lub bez. Oto czym się różnią i co nam dają.

Wszystkie banki mają plany sprzedaży i oferują kredyty hipoteczne w kilku opcjach cenowych. Są one uzależnione od tak zwanego cross-sell, czyli podpisania przez kredytobiorców umowy na dodatkowe produkty bankowe. Najczęściej to rachunek bankowy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia, lub zasilany stałą bądź dowolną kwotą. Czasami to karta kredytowa, ubezpieczenie na życie, nieruchomości, ewentualnie inne produkty. W zamian otrzymamy niższą marżę, czy prowizję, lub nawet jej brak.

Zanim wybierzemy ofertę kredytu w danym banku sprawdźmy wcześniej  warunki korzystania z konta i porównajmy je z innymi ofertami. Przecież w kredycie hipotecznym nie tylko marża i prowizja mają znaczenie, lecz także warunki korzystania z dodatkowych udogodnień bankowych.

Może być nim konto osobiste. Każdy bank ma inne wymogi, koszty, opłaty jego prowadzenia. Istotne będą tu koszty przelewów, opłat za dodatkowe czynności oraz kary za rezygnację z danego produktu, będącego wymogiem promocji w trakcie trwania kredytu. Dodatkowo dowiedzmy się, jakie zapisy znajdą się w umowie kredytowej – chodzi o wysokość wymaganych wpływów i ich pochodzenie. Czy chodzi o wynagrodzenie od pracodawcy, czy zwykłe zasilanie konta dowolną kwotą. Dalej warto dowiedzieć się co się stanie, jeśli zdarzy nam się brak wpływu w jakimś miesiącu i co nam za to grozi. Np., czy w sytuacji zaprzestania zasilania konta wynagrodzeniem, a przez to utraty promocyjnych warunków, mamy możliwość powrotu do pierwotnej marży, gdy nasza sytuacja finansowa ustabilizuje się. Może przecież zdarzyć się, że będziemy mieć przerwę w zatrudnieniu, wyjedziemy na dłuższe wakacje, ewentualnie zmniejszy się nasze wynagrodzenie. Co wtedy się stanie? Jakie konsekwencje poniesiemy i na jak długo?

Takie sytuacje wydają się odległe, ale rozsądek podpowiada je rozważyć. Np., niedotrzymanie warunków promocyjnej oferty może to spowodować wzrost oprocentowania kredytu, a co za tym idzie – kosztu całości oraz raty. Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na to, czy bank wymaga od kredytobiorcy regularnego zasilania konta dowolną lub określoną kwotą co miesiąc. Czy wymusza przeniesienie konta z innego banku? A może warunki promocyjne wymagają wpływów/zasilania konta przez tylko określony czas? Jak widać pytań jest tutaj wiele, a może są niepotrzebne, bo bank nie będzie wymagał regularnych wpływów na konto.

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty i podpiszemy umowę kredytową z bankiem, warto zapoznać się też z tabelą opłat i prowizji. Dotyczy to operacji na koncie, tj.:  przelewów, wypłat z bankomatu, ich dostępności, kosztu wydania i prowadzenia karty do bankomatu, oraz kosztów innych usług, z których najprawdopodobniej będziemy korzystać w przyszłości. Mając dwie podobne oferty kredytu hipotecznego argumentem przemawiającym za wyborem jednej z nich mogą być właśnie warunki korzystania z konta.

Dowiedzmy się także jakie dodatkowe funkcje posiada konto proponowane przez bank. Czy z tych funkcji będziemy w przyszłości korzystać, oraz jakie możliwości operacyjne posiada dane konto.  Systemy bankowe są w różnym stopniu zaawansowane technologicznie i posiadają inny zakres usług. Jedne ograniczają się jedynie do podstawowych funkcji, inne udostępniają klientowi prawie wszystkie sprawy do załatwienia online.

Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy jest możliwość dokonania online bezpłatnej, wcześniejszej nadpłaty, lub całkowitej spłaty kredytu.  Czy bank udostępnia również bezpłatne skrócenie okresu kredytowania po dokonaniu przedterminowej nadpłaty. Jest to bardzo przydatny parametr umowy, jeśli chcemy mieć wpływ na elastyczność naszego kredytu. Wcześniejsza nadpłata oraz skracanie okresu kredytowania pozwoli kredytobiorcy na zmniejszenie kosztu zobowiązania i w efekcie pozbycie się go wcześniej. Wykonywanie tych czynności bez wychodzenia z domu działa zachęcająco, ponieważ nie musimy poświęcać czasu na czynności administrowania kredytem – to jak zrobienie zywkłego przelewu.

Na koniec wreszcie warto mieć świadomość, że nie musimy korzystać z oferty kredytowej z kontem. Jednak jeśli zdecydujemy się na opcję cross sell, w zamian otrzymamy lepsze warunki cenowe kredytu – nie popełnimy dużego błędu i nie poniesiemy straty. Wybór taki będzie oznaczał niższą ratę, tańszy całkowity koszt, pod warunkiem, że konto przy kredycie nie będzie generowało dodatkowych kosztów i opłat.

Zapamiętaj jeszcze:

·        Mając konto w tym samym banku co kredyt, mamy możliwość wglądu do podstawowych informacji o naszym kredycie, aktualnego harmonogramu, terminowości spłat.

·        W świecie, gdzie obrót pieniądzem gotówkowym ustępuje obrotowi bezgotówkowemu posiadanie konta w banku staje się niejako powinnością, choć nie obowiązkiem. Ważne, aby było ono  dla nas wygodne, bezpieczne i najlepiej bezpłatne.

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!