Aktualności

Kredyt hipoteczny. Na jak długo?

Czas na jaki zwiążemy się z bankiem podpisując hipoteczną umowę kredytową jest zależny od kilku czynników. Warto je poznać, aby dokonać właściwego wyboru przy związaniu się z partnerem, który sfinansuje nam mieszkanie czy dom.

30-35 lat to maksymalny okres kredytowania dla kredytów hipotecznych, w zależności od banku. Jednak wydłużając go maksymalnie, trzeba mieć na uwadze, że przy obliczaniu zdolności kredytowej każdy bank weźmie pod uwagę wysokość raty wynikającej z maksymalnie 30 lat kredytowania.

Co więcej, nie zawsze możemy wnioskować o  kredyt na 30 lat. Wszystkie banki uzależniają maksymalny okres kredytu tego typu od wieku najstarszego kredytobiorcy, w szacowanym dniu ostatecznej raty. Inaczej rzecz ujmując - suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy nie może przekroczyć określonej liczby lat. Jakiej? Wiek najstarszego kredytobiorcy jest liczony różnie dla różnych banków i wynosi od 65 lat do – nawet – 80 lat. Tak duża różnica wynika z regulaminów przyjętych w poszczególnych instytucjach finansowych.

 

Niektóre z nich preferują osoby w młodym i średnim wieku, bo taki klient jest dla nich atrakcyjny i wiarygodny. Wówczas wiek kredytobiorcy oraz okres kredytowania jest ustalany na stosunkowo niskim poziomie. I tak, np. gdy kredytobiorca ma 50 lat w momencie składania wniosku, wtedy w banku, w którym górną granicą jest wiek 65 lat, maksymalny okres kredytowania wyniesie 15 lat. Natomiast w banku, gdzie granica wynosi 80 lat, taki klient może wnioskować nawet o 30-to letni kredyt hipoteczny.

 

Srebrny wiek

Nie chodzi tu tylko o wiek, bo na rynku działa kilka banków, które mogą zaakceptować dłuższy okres kredytowania mieszkania czy domu, wykraczający ponad obowiązujący w nich limit wieku. Jednak wówczas wymagane jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy przez cały okres umowy. I tu należy wyraźnie zaznaczyć, że ubezpieczenie na życie dla osób w podeszłym już wieku zawsze jest kosztowne. W takim przypadku lepiej wybrać bank o krótszym okresie kredytu, lub oferujący wyższą marżę, ale bez konieczności zawierania i cedowania na rzecz instytucji finansowej bardzo drogiego ubezpieczenia na życie.

 

Generalnie, w przypadkach gdy kredytobiorcami są osoby niemłode, najważniejszymi kryteriami do wyboru banku, w którym złożymy wniosek kredytowy są:

brak konieczności ubezpieczenia na życie przez cały okres kredytowania,

możliwie długi okres kredytowania, aby był wystarczający do posiadania zdolności finansowej do zaciągnięcia kredytu w danym banku.

Wiadomo natomiast, że każdy bank liczy tę zdolność nieco inaczej; nie jest to zatem wybór łatwy.

 

Młode kredyty

W przypadku osób młodszych wybór banków pod względem okresu kredytu jest już prostszy i bardzo szeroki. Kryteriami, którymi kredytobiorca powinien się tu kierować są: zdolność kredytowa, oraz – oczywiście – najkorzystniejsza oferta. Im dłuższy okres spłaty kredytu, tym niższa miesięczna rata. To znaczy, nasza miesięczna nadwyżka dochodu nad wydatkami wpływa na wysokość raty, którą możemy przeznaczyć na spłatę kredytu. Zatem, im bardziej wydłużymy okres spłaty kredytu, tym większy kredyt możemy uzyskać w banku.

 

Co korzystniejsze

W przypadku, gdy nasza zdolność kredytowa jest bardzo wysoka i możemy sobie pozwolić na dowolny okres kredytowania nieruchomości, większość z nas wybierze krótki okres kredytowania. A im jest krótszy, tym niższe koszty odsetek i tym samym niższy koszt kredytu.

 

Warto też zaznaczyć, że jeżeli jednak decydujemy się na długi okres kredytowania i chcemy spłacić kredyt wcześniej, to po trzech latach bank nie może już pobrać prowizji za wcześniejszą spłatę. Nawet więcej, niektóre banki umożliwiają nadpłatę kredytu bezprowizyjnie już od pierwszego miesiąca kredytowania. Ponieważ odsetki są płacone na bieżąco, to w przypadku spłaty części kapitału wynikającego z kredytu, bank już nie pobierze odsetek za spłacony wcześniej kapitał. Oznacza to zatem, że w przypadku, gdy kredytobiorca wybierze okres kredytu np. 30 lat, a spłaci go w okresie 15 lat, to koszt odsetek i tym samym koszt kredytu będzie zbliżony do tego, jak dla kredytu udzielonego na 15 lat. W takich przypadkach okres kredytu zależy już tylko od preferencji kredytobiorcy.  

 

Zapamiętaj jeszcze:

- Przy wyborze banku i procedury kredytowej najlepiej skorzystać z profesjonalnego, sprawdzonego pośrednika. Pozwoli on nie tylko skonfigurować najlepszą ofertę, ale też uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem wniosku kredytowego do banku.

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!